Тристаен апартамент София Сухата река

Тристаен апартамент София Сухата река НЕДВИЖИМ ИМОТ: АПАРТАМЕНТ 1 /едно/ с идентификатор 68134.614.30.1.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, тридесет, точка, едно, точка, едно/, съгласно кадастралната карта и кадастралните…

източник имоти софия